Rak rozpoznany w ciąży – jakie rokowanie dla dziecka?

Diagnoza mówiąca, że mamy raka jest zawsze szokiem. Jeśli słyszymy ją w ciąży staje się dramatem. Do strachu o własne zdrowie dołącza obawa o zdrowie i życie dziecka, które nosimy w łonie. Najnowsze badania w tym zakresie niosą dużą dozę nadziei dla dzieci ciężarnych z nowotworem.

Rak – czy to koniec?

W powszechnym pojęciu rak nadal pozostaje niemal wyrokiem śmierci. Tymczasem leczenie nowotworów jest coraz bardziej skuteczne, choć oczywiście pozostawia wiele do życzenia. Dane statystyczne pokazują, że w ciągu pierwszej dekady XXI wieku przeżywalność u osób ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym wzrosła z 32,9% do 37,3% u mężczyzn. Statystyka dla kobiet jest jeszcze łaskawsza i wskazuje, że z 51,2% do 53,5% wzrosły szanse na przeżycie. Dlatego dziś nowotwór nie jest wyrokiem. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, ale nastawienie psychiczne do diagnozy i leczenia jest jednym z najważniejszych elementów terapii. Ci, którzy poddają się i nie wierzą w jej skuteczność mają mniejsze szanse na wyzdrowienie niż ci, którzy optymistycznie patrzą w przyszłość i podejmują wszelkie możliwe kroki na drodze do całkowitego wyleczenia.

Rak w ciąży

Na raka w ciąży choruje do 2,5% wszystkich ciężarnych. Nowotwór złośliwy występuje u 0,1% wszystkich ciężarnych. Najczęściej kobiety zapadają na raka sutka, skóry, jajnika oraz szyjki macicy.

Nie ma jednej praktyki dotyczącej leczenia raka w ciąży. Wiele zależy od stopnia zaawansowania choroby oraz jej typu. O stosowaniu odpowiedniej terapii decyduje lekarz, po rozmowie z pacjentką, którą informuje o ryzyku. Dobór leków nie jest łatwy, gdyż wiele z nich wpływa na płód i może go uszkodzić. Czasem jednak lekarze analizując wpływ korzyści i poziom ryzyka decydują się na zastosowanie określonych preparatów.

W tym trudnym czasie kobieta jest postawiona przed wieloma dylematami moralnymi. Może opóźniać leczenie, by uchronić swoje dziecko, kosztem własnego zdrowia, a nawet życia, lub podjąć najtrudniejszą decyzję, o przerwaniu ciąży. Czasem kobiety podejmują ryzyko leczenia w czasie ciąży. Każdy przypadek jest indywidualny i nie podlegający ocenie.

Chemioterapia bezpieczna dla płodu?

Dotąd uważano, że chemioterapia w ciąży uszkadza płód, tymczasem najnowsze badania naukowców, których wyniki opublikowano w czasopiśmie medycznym New England Journal of Medicine przeczą tej teorii.

Przebadano 129 dzieci kobiet, które chorowały na nowotwór w czasie ciąży i poddane były chemioterapii (96 dzieci), radioterapii (11 dzieci), leczeniu chirurgicznemu (13 dzieci) lub innemu leczeniu onkologicznemu (2 dzieci). Czternaścioro z dzieci nie było narażone na żadne z tych czynników ryzyka. By porównać wyniki, wybrano grupę kontrolną składającą się z 129 dzieci matek, które w czasie ciąży nie cierpiały na nowotwór i nie były poddane żadnej ze wspomnianych metod leczenia w czasie ciąży.

Wyniki tych badań są dość zaskakujące, gdyż pokazują, że nie ma w zasadzie żadnych różnic pomiędzy dziećmi matek poddanych leczeniu chemioterapią, radioterapią czy innemu leczeniu onkologicznemu, a dziećmi matek zdrowych w czasie ciąży. Jedyna różnica polegała na nieznacznie większej ilości dzieci z masą ciała poniżej dziesiątego centyla w grupie matek dzieci chorujących na nowotwór -22% w porównaniu do 15,2% wśród dzieci matek zdrowych.

Wnioski z badania sugerują, że rak matki leczony lub nie, nie ma wpływu na zdolności poznawcze dziecka, jego masę urodzeniową czy układ kardiologiczny. Takie wyniki dają nadzieję kobietom, które są zmuszone podjąć trudne decyzje od których zależeć będzie zdrowie i życie ich samych oraz ich dzieci.

Dodaj komentarz