Wyniki badań cytologicznych

wynik_badan_cytologicznych
Co dalej jeśli mój wynik jest nieprawidłowy?

Jedynie u ok. 2-5 % zbadanych cytologicznie kobiet nieprawidłowy wynik (ASC-US, ASC-HASC-HTo wynik badania cytologicznego oznaczający atypowe komórki nabłonkowe, w przypadku których, nie można wykluczyć obecności zmian dużego stopnia  w komórkach nabłonka płaskiego. , AGC, LSIL, HSIL, komórki rakowe) wiąże sie z podejrzeniem onkogenezy. Sam wynik cytologiczny opatrzony zostaje wówczas zaleceniem kontroli cytologicznej po leczeniu lub zgłoszenia się na nieinwazyjne badanie kolposkopowe, wykonywane bezpłatnie w ramach etapu pogłębionej diagnostyki.

Część tych rozpoznań po kolposkopii może wymagać biopsjiBiopsjaJest to zabieg diagnostyczny polegający na pobraniu materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek do badania mikroskopowego, w celu ustalenia charakteru procesu chorobowego. Wyróżniamy kilka rodzajów biopsji: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) - jest rodzajem badania cytopatologicznego i polega na pobraniu próbki komórek za pomocą cienkiej igły wprowadzonej do tkanki  i przyłożeniu podciśnienia (pociągnięcie tłoka strzykawki podłączonej do igły) biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to biopsja aspiracyjna cienkoigłowa wykonywana pod kontrolą USG biopsja gruboigłowa - polega na wprowadzeniu specjalnej grubej igły bioptycznej do tkanki i pobraniu jej cylindrycznego wycinka, uzyskuje się w ten sposób kawałek tkanki lub narządu biopsja wycinkowa - polega na chirurgicznym wycięciu fragmentu tkanki chorobowo zmienionej. biopsja wiertarkowa - stosowana najczęściej w diagnostyce kości i polega na pobraniu specjalnym wiertłem (trepanem) wałeczka zmienionej tkanki biopsja rysowa i wyskrobiny - polega na zdrapaniu specjalną łyżeczką pasemka tkankowego w narządzie jamistym (szeroko stosowana w ginekologii dla oceny stanu czynnościowego i zmian chorobowych w błonie śluzowej macicy). , czyli pobrania wycinków/wyskrobin w celu weryfikacji histopatologicznej. Jest to również powód do częstszych kontroli cytologicznych w przyszłości oraz innych badań, np. genotypowania wirusa HPV. Wyżej wymienione rozpoznania cytologiczne wskazują na rodzaj nieprawidłowych komórek (płaskonabłonkowe lub gruczołowe) oraz nasilenie zmian jąder komórkowych.

Poszczególne akronimy wzięły się z anglojęzycznych opisów oznaczających:

SIL %u2013 cytologiczne zmiany śródnabłonkowe, stwierdzone w jądrach komórek płaskonabłonkowych mogące odpowiadać stanowi przedrakowemu, czyli CIN (neoplazji śródnabłonkowej);

L-SIL - opisane wyżej zmiany śródnabłonkowe małego stopnia, mogące odpowiadać stanowi przedrakowemu zaawansowanemu w stopniu małym (CIN1);

H-SIL - opisane wyżej zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia, mogące odpowiadać stanowi przedrakowemu zaawansowanemu w stopniu średnim (CIN2) lub dużym (CIN3);

ASC-US %u2013 komórki płaskonabłonkowe o nieokreślonym znaczeniu;

ASC-H - komórki płaskonabłonkowe o nieokreślonym znaczeniu, nie można wykluczyć H-SIL;

AGC - atypowe komórki gruczołowe.

Dodaj komentarz