Szczepy probiotyczne – skuteczność potwierdzona

Szczepy probiotyczne
Bezpieczeństwo, działanie i skuteczność szczepów probiotycznych ocenia się na podstawie badań ( najpierw badań in vitroIn vitroIn vitro – Zapłodnienie pozaustrojowe to metoda polegająca na połączeniu plemnika i komórki jajowej w warunkach laboratoryjnych, poza żeńskim układem rozrodczym. Należy do technik rozrodu wspomaganego medycznie. Jest stosowana z szerokich wskazań jako sposób leczenia objawowego niepłodności w wypadku, gdy inne metody wspomaganego rozrodu nie mają zastosowania lub nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. , potem na zwierzętach a w ostatnim etapie na ludziach ).

Czy wszystkie badania mają tę samą wartość? Otóż nie! Najbardziej cenne są badania kliniczne tzw. badania DBPC - z randomizacją, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, placebo.

Oto jak układa się relacja między specyfiką badań klinicznych a ich wiarygodnością:
 

 
Droga do skutecznego probiotyku

Wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jasno określają rodzaje badań, które mają potwierdzić bezpieczeństwo i właściwości prozdrowotne szczepu probiotycznego.

Proces badań ma charakter wielostopniowy:
  • Najpierw następuje identyfikacja fenotypowa i genotypowa bakterii a na ich podstawie określenie rodzaju, gatunku i szczepu. Efektem jest dokładna charakterystyka genotypowa, fenotypowa, metaboliczna szczepu, oraz umieszczenie go w międzynarodowym banku kultur.
  • Następnie w tzw. „fazie pierwszej" dokonuje się oszacowania bezpieczeństwa szczepu z zastosowaniem badań In vitro a w następnej kolejności na zwierzętach.
  • Najbardziej newralgiczna jest „faza druga", w której szczep, jego właściwości prozdrowotne podlegają weryfikacji w trakcie prób klinicznych na ludziach. Jak wspomniano najbardziej wartościowe to badanie podwójnie ślepej próby, randomizowane, kontrolowane, placebo. To badanie daje najbardziej wiarygodną odpowiedź na pytanie czy w modelu doświadczalnym jaki założyli sobie badacze szczep wywiera badany - założony efekt prozdrowotny.
  • Dla potwierdzenia wyniku przeprowadza się kolejne badania w różnych konfiguracjach założeń, aby w sposób jak najbardziej wszechstronny, wielokierunkowy i obiektywny ocenić właściwości szczepu probiotycznego.

Komentarze

witam, farmacetka poleciła mi ostatnio probiotyk invag dopochwowy i powiedziała że ma wszytskie wymagane badania-czy myślicie że miała na myśli te badania o których mowa w artykule??
Moja ginekolog również poleciła mi probiotyk dopochwowy invag, które szczepy są prze badane i mają udowodnione działanie, ponadto zawarte w nim bakterie kwasu mlekowego zostały wyizolowane od polek, dzięki czemu wzrasta jego skuteczność, 7-kapsułek wystarczy aby w pełni odbudować i wzmocnić mikroflorę.
wybierając probiotyk warto zwracać uwagę skąd pochodzą jego szczepy, ważne by pochodziły od polskich kobiet wtedy dla nas są najskuteczniejsze, ważne też by probiotyk miał wymóg przechowywania go w lodówce wtedy znaczy to że bakterie są żywe czyli skuteczne, dlatego ja stosuję provag jeśli chcę uzupełnić florę okolic intymnych w bakterie kwasu mlekowego bo spełnia moje wymagania

Dodaj komentarz