Nowotwory - rak pęcherza moczowego

Organizm człowieka zbudowany jest z komórek, które nieustannie ulegają podziałom i kontrolowanej śmierci, natomiast komórka nowotworowa w przypadku raka pęcherza moczowego powstaje z prawidłowej komórki śluzówki pęcherza i nie podlega kontroli organizmu tak jak zdrowe komórki. Komórki nowotworowe nie ulegają zaprogramowanej śmierci tylko namnażają się naciekając otaczające je struktury.

Rak pęcherza moczowego jest dziewiątym najczęstszym nowotworem na świecie. Kobiety chorują na tą przypadłość 3-4 razy rzadziej niż mężczyźni. Nowotwór ten może występować u osób młodych, natomiast w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił wzrost liczby zachorowań o 50%. W 2008 roku w Polsce nowotwory pęcherza moczowego zostały rozpoznane u 4539 mężczyzn a zmarło z tej przyczyny ponad 50% chorych.  W 98% nowotwory te są rozpoznawane u mężczyzn po 45 roku życia. Wskaźniki zachorowalności i umieralności wzrastają wraz z wiekiem, osiągając najwyższą wartość w grupie 80-84 lata.

Istnieją dwa podstawowe czynniki rozwoju choroby. Zaliczymy do nich palenie tytoniu (w 50% u mężczyzn i 35% u kobiet) oraz narażenie zawodowe na czynniki rakotwórcze (promieniowanie jonizujące, promieniowanie UV, czynniki chemiczne tj. arsen, azbest czy nikiel). Stąd wyższe narażenie wśród grupy zawodowej malarzy, lakierników, fryzjerów. Wśród innych czynników wymienia się przewlekłe stany zapalne a także przebyte radioterapie.

Działanie profilaktyczne opiera się głównie na stosowaniu diety ochronnej w postaci owoców, warzyw i witamin, głównie czosnku, witaminy A, B6, C, E oraz cynku.

Do najczęstszych objawów raka pęcherza moczowego zaliczymy: bezbolesny krwiomocz, częste oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, ból w miednicy i okolicy pachwin, obrzęk kończyn, niedokrwistość oraz uszkodzenie nerek.

Zgłaszając się na wizytę do lekarza specjalisty urologa pacjent będzie miał wykonywane szereg badań, m.in. badanie moczu z dokładną oceną mikrobiologiczną, usgSonomammografiaSonomammografia, czyli USG piersi, to badanie gruczołu piersiowego. Obok mammografii stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnostycznych chorób piersi. Badanie to jest zalecane kobietom do 35 roku życia z uwagi na gęstą budowę gruczołu piersiowego w młodym wieku oraz w przypadku zmian mastopatycznych w przypadku, gdy mammografia jest niewystarczająca. Wskazana jest również kobietom, które w okresie klimakterium stosują HTZ wpływającą na zgęstnienie struktury piersi. Badanie to nie naraża pacjentek na promieniowanie jonizujące.   jamy brzusznej z oceną nerek, pęcherza moczowego oraz prostaty. Podstawowym badaniem jest badanie per rectum (pacjent znajduje się w pozycji łokciowo-kolanowej, badanie jest wykonywane palcem przez lekarza, który dochodzi na głębokość 7-8 cm). Lekarz może również skierować chorego na cystoskopię, aby ocenić błonę śluzową wewnątrz pęcherza moczowego. Badanie polega na wprowadzeniu przyrządu zwanego cystoskopem (wziernikiem) przez cewkę moczową do pęcherza moczowego i pobraniu wycinka do badania histopatologicznego - badanie trwa od kilku do kilkunastu minut i jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym (ocena indywidualna).

Wybór sposobu leczenia nowotworu pęcherza moczowego zależy od stopnia zaawansowania choroby, stopnia złośliwości oraz stanu chorego. Podstawową metoda leczenia jest chirurgia radioterapiaRadioterapiaRadioterapia to metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Jest to, obok chemioterapii, jedna z najskuteczniejszych metod leczenia nowotworów i łagodzenia bólu z nim związanych. Radioterapię można podzielić na: brachyterapia (BTH): leczenie przy użyciu źródła promieniowania znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z guzem teleradioterapia (RTH): leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości od tkanek Zależnie od stanu osoby cierpiącej na nowotwór, radioterapia może polegać na dążeniu do jej całkowitego wyleczenia bądź tylko uśmierzani bólu. Chcą całkowicie zniszczyć guz należy zastosować radioterapię radykalną, która polega na długotrwałym naświetlaniu guza odpowiednią dawką promieni. Radioterapię objawową stosuje się w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych spowodowanych przerzutami, natomiast radioterapia paliatywna jest stosowana by złagodzić ból spowodowany nowotworem, w przypadku braku możliwości wyleczenia. oraz chemioterapia.

Sylwia Rodak

Dodaj komentarz