Słowniczek

Krioterapia to skuteczna technika leczenia, która wykorzystuje niską temperaturę. Ta metoda terapeutyczna polega na miejscowym zamrożeniu zmienionych chorobowo tkanek. W ginekologii stosowana...
Kordocenteza to inwazyjne badanie prenatalne służące ocenie morfologii krwi i chromosomów dziecka. Ma na celu wykluczenia zespołów genetycznych i zaburzeń krwi obwodowej dziecka....
Konizacja szyjki macicy jest metodą diagnostyczną lub diagnostyczno-leczniczą. Wskazaniem do konizacji jest nieprawidłowy obraz cytologiczny lub histologiczny pobranego wcześniej bioptatu części...
Konflikt serologiczny jest to niebezpieczne powikłanie w czasie ciąży. Pojawia się w momencie pierwszego kontaktu krwi dziecka z grupą Rh +, z krwią matki posiadającej grupę Rh -. W jego wyniku...
Komórki macierzyste są pierwotnymi komórkami ciała. Charakteryzują się umiejętnością różnicowanie się względem innych typów komórek. Oznacza to, że komórki...
LBC
Cytologia cienkowarstwowa jest nowszym rodzajem badania cytologicznego. Zasadnicza różnica pomiędzy cytologią konwencjonalną a cienkowarstwową polega na tym, iż w przypadku LBC komórki...
Laparotomia to termin medyczny określający operacyjne otwarcie jamy brzusznej. Polega na przecięciu skóry, tkanki podskórnej, powięzi, mięśni i otrzewnej, dzięki czemu możliwe jest...
Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod hasłem JAJO.
Kolposkopia polega na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu przy pomocy urządzenia optycznego zwanego kolposkopem. Jest to mikroskop, przy użyciu kt...
To zabieg wykonywany w celach diagnostycznych a także umożliwiający przeprowadzenie pewnych zabiegów operacyjnych. Polega na wprowadzeniu przez pępek do jamy brzusznej kamery endoskopowej....

Strony

Subskrybuj Słowniczek