pobieranie narządów

DAWSTWO NARZĄDÓW Dawcą pośmiertnym może zostać osoba, która za życia nie wyraziła sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na...
Subskrybuj pobieranie narządów