Nietrzymanie moczu (NTM)

Nietrzymanie moczu, zwane inaczej inkontynencją, jest to niezależne od woli człowieka wydalanie moczu przez cewkę, w ilości sprawiającej problemy zdrowotne lub społeczne. Do najczęściej występujących należą: wysiłkowe NTM, nietrzymanie moczu z parcia, czyli tzw. pęcherz nadreaktywny, mieszane NTM (połączenie wysiłkowego NTM i pęcherza nadreaktywnego) oraz inne typy nietrzymania moczu Schorzenie to częściej dotyka kobiety niż mężczyzn, a częstotliwość występowania NTM wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się, że problem ten dotyka około 35% pacjentek po 45 roku życia, a po 70 roku życia ok. 50% osób obu płci.
Powrót do słowniczka