Komórki macierzyste

Komórki macierzyste są pierwotnymi komórkami ciała. Charakteryzują się umiejętnością różnicowanie się względem innych typów komórek. Oznacza to, że komórki macierzyste posiadają możliwość przekształcania się w każdy dowolny rodzaj tkanki i organ. Komórki macierzyste stanowią lepszą od przeszczepów szpiku alternatywę w leczeniu chorób nowotworowych, nienowotworowych oraz dziedzicznych zaburzeń metabolicznych. 

 
Powrót do słowniczka