Badanie ginekologiczne

To badanie przedmiotowe, w którym szczególną uwagę przywiązuje się do oceny narządów miednicy małej i piersi. Przeprowadza się je w celu wykrycia nieprawidłowości oraz podjęcia leczenia istniejących schorzeń. Staranne badanie ginekologiczne obejmuje zebranie wywiadu, badanie przedmiotowe (z użyciem wziernika i wewnętrzne), niektóre badania laboratoryjne oraz rozmowę z
lekarzem dotyczącą jego spostrzeżeń i zaleceń na przyszłość. Wszystkim kobietom zaleca się aby poddawały się badaniu regularnie.

Powrót do słowniczka