Badania genetyczne

To badania pozwalające wykryć mutacje określonych genów. Odpowiadają na pytanie czy u osób, w rodzinach których pojawiły się zaburzenia dziedziczne, mogą się one ujawnić. Umożliwiają one wykrycie nosicielstwa np.:hemofilii, dystrofii mięśniowej oraz innych zaburzeń genetycznych, które mogą zostać przeniesione na jedno  z dzieci. Pozwalają również określić, czy u danej osoby w późniejszym wieku rozwinie się dane zaburzenie.

Powrót do słowniczka