Regulamin forum

Regulamin forum zdrowieintymne.pl

§1
Forum zdrowieintymne.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w zakresie danych działów tematycznych forum z zastrzeżeniem §11.

§2
Forum zdrowieintymne.pl nie udziela pomocy ani porad. Jest jedynie platformą, dzięki której użytkownicy mogą sobie taką pomoc wzajemnie świadczyć.
Użyte na stronach serwisu zdrowieintymne.pl zwroty "porady " i "pomoc " powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z dolegliwościami intymnymi . Nie mogą być traktowane na równi z poradami lekarskimi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.

§3
Prezentowane na forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek.

§4
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
-Administrator - osoba zarządzająca forum i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem, posiadająca również funkcję moderatora każdego działu forum.
-Moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale forum. Moderator może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/tematy użytkowników.
-Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez użytkownika.
-IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.

§5
Korzystanie z forum jest bezpłatne.

Posty

§6
Publikować posty na forum może każdy zarejestrowany użytkownik.

§7
Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści.

§8
Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) w poście.

§9
Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób.

§10
Zabronione jest umieszczanie na forum propozycji udzielania pomocy poza forum, reklamowanie lub promowanie swojej działalności, jak również umieszczanie postów, z treści których wynika, że użytkownik poszukuje pomocy poza forum. Powyższy zakaz obejmuje również nicki, podpisy, posty, Prywatne Wiadomości (PW) oraz e-maile przesyłane do użytkowników.
Zgodę na reklamowanie lub promowanie swojej działalności na forum w jakiejkolwiek formie wydać może jedynie Administrator do którego należy się w tej sprawie zwrócić za pośrednictwem e-maila.

§11
Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych wypowiedzi i kłótni.
Wszelkie tematy, których forma przyjmie charakter czatu internetowego lub luźnej pogawędki, a które mogą być kontynuowane drogą Prywatnych Wiadomości, komunikatorów internetowych lub e-maili będą zamykane, ewentualnie usuwane będą konkretne posty.
Ocena tematu pod kątem niniejszego § pozostaje w rękach Administratorów i Moderatorów forum zdrowieintymne.pl

§12
Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych.
Informacje mogą być udostępniane osobom trzecim w celu zapewnienia poprawnego działania forum.

§13
Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników i ich postów.

§14
Usuwania postów i tematów na forum dokonują Administratorzy i Moderatorzy.

Nazwy użytkownika (nicki)

§15
Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać jedynie znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).

§16
Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

§17
Zastosowanie do nazw użytkowników mają również przepisy §9 i §10.

Podpisy (sygnatury)

§18
Zastosowanie do podpisów mają przepisy §9 i §10.

Sankcje

§23
Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz postu, który narusza regulamin forum albo netykietę.

§24
Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności posty:
- nieczytelne pod względem stylistycznym,
- napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,
- z rażącą ilością błędów ortograficznych,
- nie wnoszące treści merytorycznych,
- umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego nadawcę
- powielane w różnych miejscach na forum
- błędne pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
- będące formą ogłoszenia

§25
Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora i Moderatora forum.
W takim przypadku użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z forum (ban).

§26
Naruszające regulamin nicki podlegają zmianie przez Administratora.
Naruszające regulamin podpisy ulegają zmianie bądź usunięciu przez Administratorów oraz Moderatorów.

§27
W przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa o ewentualnym przestępstwie zostaną powiadomione organy ścigania. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.

Postanowienia końcowe

§28
Forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych przez użytkownika informacji oraz hasła.

§29
Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na forum. Złamanie tej zasady grozi sankcjami określonymi w niniejszym regulaminie.

§30
Rejestracja i korzystanie z forum jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

§31
Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia (odwołanie) od decyzji Moderatora albo Administratora. Odwołania składa się do osoby, która wydała przedmiotową decyzję za pośrednictwem e-maila (forum@zdrowieintymne.pl). Decyzja Moderatora lub Administratora, co do sposobu rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

Dane właściciela forum:
ASA Sp. z o.o.
Ul. Oświęcimska 11
48-100 Głubczyce
--