Zespół Turnera

Zespół Turnera jest to zespół wad wrodzonych, uwarunkowanych genetycznie. Powodowany jest całkowitą lub częściową nieobecnością jednego z chromosomów X we wszystkich komórkach organizmu, lub w pewnej ich części. Występuje u 1 na 2000 – 2500 urodzonych dziewczynek. Zespół Tunrnera charakteryzuje się dysgenezją gonad, upośledzonym rozwojem drugo i trzeciorzędowych cech płciowych oraz zaburzeniami somatycznymi. Osoby obciążone tym zespołem wykazują wzrost poniżej 150 cm. Poza tym ich budowa ciała jest krępa, szyja krótka, a na skórze da się zauważyć zmiany barwnikowe.

Powrót do słowniczka