Wskaźnik Pearla

Wskaźnik Pearla określa skuteczność poszczególnych metod antykoncepcji. Wskazuje nam, jaki jest odsetek niepowodzeń wśród 100 kobiet stosujących dana metodę antykoncepcji, przez okres jednego roku. Wskaźnik ten wyznacza się jako pomnożony przez 1200 stosunek liczby niezamierzonych poczęć do liczby badanych cykli, przy stosowaniu ustalonej metody antykoncepcji. Im niższy jest ten wskaźnik, tym skuteczniejsza jest dana metoda antykoncepcji. I tak na przykład wartość współczynnika Pearla dla tabletek antykoncepcyjnych wynosi od 0,1 do 3, dla zastrzyków hormonalnych od 0,3 do2, dla chemicznych środków antykoncepcyjnych od 6 do 26, a dla naturalnej metody objawowej od 1 do 20.

Powrót do słowniczka