Toksoplazmoza

Toxoplazmoza jest chorobą odzwierzęca, wywoływaną przez pasożyta Toxoplasma gondi przenoszonego głównie przez koty. Do zakażenia dochodzi także podczas kontaktu z surowym lub niedogotowanym mięsem. Jest to choroba szczególnie groźna dla kobiet będących w ciąży, ponieważ pasożyt może przedostać się do krwioobiegu dziecka poprzez łożysko. Skutki zakażenie nie muszą ujawniać się tuż po porodzie. Zdarza się, że dzieje się to około 10 do 20 lat po urodzeniu, zwłaszcza w przypadku toksoplazmozy ocznej. Powoduje ona podwójne widzenie, zwiększoną wrażliwość na światło, zaburzenia ostrości widzenia lub całkowitą utratę wzroku. Postać wrodzona toksoplazmozy powoduje utratę wzroku i słuchu, wodogłowie, upośledzenie umysłowe, uszkodzenie wątroby dziecka. 

Chorobę tą można wykryć dzięki badaniu krwi, z której oznacza się przeciwciała IgM i IgG. Przeciwciała IgM świadczą o obecnym stanie chorobowym i są wskazaniem do rozpoczęcia antybiotykoterapii. Natomiast wykrycie przeciwciał IgG oznacza, że kobieta zetknęła się już z pasożytem i wykształciła się u niej odporność na Toxoplasma gondi. Zaleca się by wszystkie kobiety planujące, lub będące w ciąży, wykonały badanie w kierunku toksoplazmozy.
Powrót do słowniczka