Test zintegrowany

Test zintegrowany to badanie prenatalne nieinwazyjne. Polega na wykonaniu kolejno dwóch testów przesiewowych: testu PAPP-A, a następnie testu potrójnego. Pozwala określić ryzyko wystąpienia u płodu zespołu Downa, zespołu Edwardsa i otwartej wady OUN.

Powrót do słowniczka