Reguła Naegellego

Reguła służąca do wyznaczenia terminu porodu, w oparciu o pierwszy dzień ostatniej miesiączki, licząc czas trwania ciąży od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Zakłada, że poród wstępuje w 280 dni (40 tygodni) od pierwszego dnia ostatniej miesiączki

Powrót do słowniczka