Przedwczesne wygasanie czynności jajników (POF)

To przedwczesna menopauza, zakończenie funkcjonowania jajników spowodowane wyczerpaniem puli pęcherzyków jajnikowych, przed wiekiem typowym dla fizjologicznej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Symptomy wystąpienia przedwczesnej menopauzy spowodowanej pierwotną niewydolnością jajników nie są jednoznaczne. U części kobiet występują nieregularne krwawienia, a u innych od razu następuje zanik miesiączki. Schorzenie to może być spowodowane chorobami autoimmunologicznymi, galaktozemią, chorobami infekcyjnymi wirusowymi, przebytymi operacjami na jajnikach i przebytą chemioterapią. W większości przypadków przyczyna POF pozostaje niewyjaśniona

Powrót do słowniczka