Pochwica

Pochwica jest to rodzaj dysfunkcji seksualnej polegający na niezależnym od woli skurczu mięśni wokół wejścia do pochwy oraz bólu przy wprowadzaniu prącia do pochwy. Przyczyna pochwicy leży zazwyczaj po stronie psychologicznej i może być związana ze strachem przed bólem podczas wprowadzania penisa do pochwy, nieprzyjemnymi doświadczeniami seksualnymi w przeszłości, obawą przed zajściem w ciąże, brakiem wystarczającego zaufania do partnera, warunkami w jakich stosunek seksualny ma zostać odegrany. Leczenie opiera się na psychoterapii, podawaniu leków przeciwbólowych, rozkurczowych i edukacji seksualnej. W niektórych przypadkach może również obejmować leczenie chirurgiczne.

Powrót do słowniczka