Monitoring owulacji

Monitoring owulacji nazywany jest także monitorowaniem cyklu, oceną owulacji lub oceną jajeczkowania. Jest badaniem mającym na celu stwierdzenie faktu występowania w danym cyklu jajeczkowania oraz dokładne określenie czasu, kiedy ono występuje. Monitoring to przezpochwowe badanie USG wykonywane w określonych dniach cyklu, zależnie od czasu jego trwania. Każde badanie polega na ocenie ilości i średnicy pęcherzyków w jajnikach oraz szerokości błony śluzowej macicy. Pozwala to na określenie optymalnego dnia do zapłodnienia.

Powrót do słowniczka