Mięsak pochwy

To rodzaj nowotworu stanowiący najmniejszy procent spośród wszystkich rodzajów raka pochwy. Występuje głęboko w ścianie pochwy. Wyróżnia się kilka rodzajów mięsaków pochwy min. rabdomiosarkoma oraz leiomiosarkoma. Rabdomiosarkoma najczęściej pojawia się u dzieci przed trzecim rokiem życia. Ten rodzaj raka przypomina komórki mięśniowe, które nie występują jednak w ścianie pochwy. Leiomiosarkoma natomiast, podobna jest do komórek mięśniowych, które obejmują ścianę pochwy.

 
Powrót do słowniczka