FHR

FHR – Skrót używany w opisie położniczego badania USG oznacza czynność serca płodu czyli bicie serca dziecka mierzone w uderzeniach na minutę.

 
Powrót do słowniczka