EAB

EAB czyli biopsja aspiracyjna endometrium, polega na pobraniu w celach diagnostycznych fragmentów błony śluzowej jamy macicy poprzez jej zassanie. Jest to metoda bezbolesna, wykonywana bez potrzeby znieczulenia lub narkozy. Badanie to ma zastosowanie w sytuacjach podejrzenia przerostu błony śluzowej macicy lub raka macicy.

 
Powrót do słowniczka