CER

Specjalistyczne oznaczenie w badaniu ultrasonograficznym, określa wymiar poprzeczny móżdżku u płodu.

Powrót do słowniczka