Brodawki płciowe

(Kłykciny kończyste) są to brodawkowate zmiany występujące na narządach płciowych i w okolicy odbytu. Należą do grupy schorzeń wywoływanych najczęściej przez wirusy HPV typ  6 i 11, czasem 16 i 18. Ryzyko zarażenia podczas kontaktu seksualnego z osobą chorą wynosi aż 75%. Zmiany mogą być pojedyncze, drobne lub rozległe, o wielkości od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Niektóre typy wirusów HPV(onkogenne, najczęściej 16 i 18)mogą wywoływać raki szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytu. Leczenie polega na stosowaniu miejscowo leków przeciwwirusowych, a w niektórych przypadkach stosuje się zabieg ich chirurgicznego usunięcia,  ponieważ należy całkowicie wyeliminować stany zapalne narządów moczowo-płciowych, gdyż jakiekolwiek pozostałości zmian, mogą doprowadzić do nawrotu choroby. Leczenie powinno jednocześnie obejmować oboje partnerów.

Powrót do słowniczka