Bethesda system

System opisu wyników badania cytologicznego, który stopniowo zastępuje klasyfikację według Papanicolau. Jest znacznie bardziej precyzyjny i dostarcza lekarzowi pełniejszej informacji o ewentualnych stanach chorobowych szyjki macicy. W tym systemie obraz cytologiczny może być klasyfikowany jako:

  •  ASC-US – nietypowe komórki nabłonkowe o nieokreślonym znaczeniu
  •  ASC-H – zmienione komórki nabłonkowe, w przypadku których nie można

wykluczyć obecności rozległych zmian w komórkach nabłonka płaskiego

  • LSIL – niewielkie zmiany w komórkach nabłonka płaskiego
  • HSIL – rozległe zmiany w komórkach nabłonka płaskiego
  • AGC – atypowe komórki gruczołowe.
Powrót do słowniczka