Amniopunkcja

Amniopunkcja to badanie prenatalne inwazyjne. Polega na nakłuciu macicy i worka owodniowego, długą cienką igłą poprzez powłoki brzuszne(pod kontrolą USG) i pobraniu płynu owodniowego, zawierającego komórki płodu. Badanie wykonywane jest w celu zdiagnozowania wad genetycznych płodu oraz oceny jego dojrzałości. Przeprowadza się je pomiędzy 13 a 19 tygodniem ciąży. Amniopunkcja jest obecnie najczęściej wykonywanym inwazyjnym badaniem prenatalnym ponieważ jest obarczona najmniejszym odsetkiem powikłań spośród badań inwazyjnych i ryzyko utraty ciąży wskutek amniopunkcji wynosi ok. 0,5-1%.

Powrót do słowniczka