Amniocyt

Jest komórką płodu, obecną w płynie owodniowym. Amniocyty są pochodzenia nabłonkowego i dostają się do płynu owodniowego w wyniku złuszczania się niektórych tkanek płodu  m.in. skóry, początkowego i końcowego odcinka układu pokarmowego, układu oddechowego i moczowego. Komórki te obecne są w wodach płodowych od końca pierwszego  trymestru ciąży. Amniocyty służą jako materiał do badań w cytogenetycznych testach prenatalnych. Po amniocentezie możliwa jest np. izolacja DNA, a następnie ustalenie kariotypu płodu. Pozwala to uzyskać odpowiedź na temat ewentualnych wad genetycznych płodu.

Powrót do słowniczka