AFP

Alfa-fetoproteina jest substancją wytwarzaną w organizmie płodu od najwcześniejszych faz rozwoju, której obecność stwierdza się w płynie owodniowym oraz krwi matki. Wysokie stężenie AFP we krwi matki towarzyszy wielu wadom rozwojowym, zwłaszcza dotyczących cewy nerwowej. Niskie stężenie AFP wskazuje na zwiększone ryzyko zespołu Downa. U pozostałych osób badanie to wykonuje się w celu wykrycia oraz monitorowania leczenia pierwotnych nowotworów wątroby, nowotworów zarodkowych jąder i jajników.

Powrót do słowniczka