RAPORT: Polka i małżeństwo

RAPORT: Polka i małżeństwo

„Ślub jest marzeniem każdej dziewczyny!” – czy aby na pewno? I czy w ogóle jesteśmy małżeństwach szczęśliwe? A może więcej szczęścia daje… rozwód? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym najnowszym raporcie – przeglądzie ogólnopolskich badań.

Polka – czy chętnie wychodzi za mąż?

„Moda” na zawieranie ślubów wraz z upływem lat rośnie i maleje – niemniej już od niemal dziesięciolecia możemy zauważyć ilościową tendencję spadkową:

Źródło: GUS, „Małżeństwa oraz dzietność w Polsce”, 2016

Chociaż w ostatnich latach możemy zauważyć niewielką tendencję wzrostową, w zestawieniu z wynikiem sprzed dziewięciu lat, to ilość zawieranych ślubów spadła niemal o 1/3. Zmienił się także wiek, w którym stajemy na ołtarzu:

Źródło: GUS, „Małżeństwa oraz dzietność w Polsce”, 2016

Dlaczego unikamy ślubu?

Jak można zauważyć, wychodzimy za mąż coraz rzadziej i coraz później. Jednocześnie rośnie liczba związków nieformalnych - czyli w tzw. „konkubinacie”:

Dane: GUS, spis powszechny, 2011

Wobec powyższego oczywiście pojawia się pytanie: dlaczego Polki nie chcą wychodzić za mąż? Odpowiedź znajduje się na poniższym wykresie:

„Społeczne alternatywy alternatyw życia małżeńskiego”, CBOS, 2013

Czy jesteśmy szczęśliwe w małżeństwie?

Jeżeli już dochodzi do zawarcia związku małżeńskiego, to zwykle jesteśmy w nim szczęśliwi – deklaruje tak aż ponad 80% Polaków i Polek (TNS). Niestety, nie ma to przełożenia na ilość rozwodów:

Źródło: GUS, różne dane

Jak łatwo można zauważyć, ilość rozwodów w Polsce jest ogromna i sięga prawie 40% - oznacza to, że rozpada się niemal co drugie nowe małżeństwo. Niestety, jak wynika z badań Fundacji Mamy i Taty, rozwód wcale nas nie uszczęśliwia – po takim doświadczeniu drastycznie spada poziom zadowolenia z życia.

Małżeństwo – wyczekane, przemyślane… i krótkie

Polki coraz częściej decydują się czekać ze ślubem – wizja ślubu w wieku 21 czy 22 lat nie jest już dla nas kusząca. To dobra wiadomość – większa dojrzałość to większe prawdopodobieństwo podjęcia dobrej decyzji co do wyboru przyszłego męża. Jednocześnie jednak podobnej cierpliwości nie przejawiamy w samym życiu małżeńskim, niemal błyskawicznie się rozwodząc. W niektórych przypadkach, jak pokazują dane odnoszące się do szczęścia, nie okazuje się to być dobrą decyzją.

Dodaj komentarz