Fundacja Pomocna Mama

 Fundacja Pomocna Mama jest szczególnym przedsięwzięciem, ponieważ powstała z potrzeby serca. Jej inicjatorka - Lidia Bukowska zaszczepiła już w wielu sercach motto, które kieruje jej życiem, słowa Alberta Einsteina: "Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia".

Podopiecznymi Fundacji Pomocna Mama są rodziny, samotne matki, samotni ojcowie, którzy z różnych względów znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Brakuje im pieniędzy na opłacenie rachunków, żywność, artykuły pierwszej potrzeby. Upokarzające życie w skrajnym ubóstwie, kiedy trzeba odmawiać dzieciom jedzenia i przyjemności dzieciństwa, gdy każdy dzień wypełnia lęk o przyszłość, to ich codzienność.

Fundacja Pomocna Mama oferuje również pomoc najmłodszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym dzieciom.  Aktualnie pod kompleksową opieką fundacji znajduje się około siedemdziesięciu rodzin.

Poza niesieniem pomocy najbiedniejszym, Fundacja Pomocna Mama pełni również rolę edukacyjną m.in. poprzez organizowanie warsztatów dla rodziców, które prowadzone są przez specjalistów takich jak: położna, fizjoterapeuta, psycholog, stylista, trener osobisty, instruktor noszenia w chustach i wielu  innych. Podopieczni objęci są programem aktywizacji zawodowej i społecznej.

Istotne jest, aby podkreślić, że to głównie mamy pomagają mamom, a  misja Fundacji rozszerzyła się już na całą Polskę.

 Redakcja portalu www.zdrowieintymne liczy na otwarte i dobre serce swoich użytkowniczek. Wierzymy, że aktywnie włączycie się w pomoc i wsparcie Fundacji Pomocna Mama.

                            

Chcesz pomóc, wejdź na www.pomocnamama.pl

Komentarze

Ankieta
Ankieta

Dodaj komentarz